Hippolyte Flynn, de privé-detective, dwaalt met zijn aristocratisch flegma door de studio's van Hollywood. Is op het scherm een moord niet reëel, dan zijn de kogels áchter de schermen wel dodelijk...
Een "SPOTLIGHT" label.