Durieux

Biografie

Christian Durieux (geboren op 18 januari 1965) behaalt eerst een licentiaat in de letteren voordat hij zich aanmeldt voor de stripcursus op Saint Luc.

In 1989 levert hij voor TINTIN REPORTER een korte biografie van André Malraux af, op scenario van Luc Dellisse en gaat daarna samenwerken met Jean Dufaux voor zijn eerste reeks, "Avel", in de collectie Grafica van Glénat. Deze saga over een killer op zoek naar zijn lot zal vier delen omvatten. Zo'n thema vraagt om een kille, strenge lijnvoering, die hij uitstekend beheerst.

Daarna gaat hij over naar Lombard, waar hij de serie "Foudre" start, op scenario's van Luc Dellisse. Hiervoor hanteert hij een rondere lijnvoering, beter passend bij het soms groteske aspect van deze futuristische thriller. Hoewel deze vijfdelige cyclus (1996-1998) tegen een achtergrond speelt van pessimisme en rampspoed, ontbreekt het niet aan humor in de relaties tussen personages die al hun best doen om te overleven in een universum waarop ze geen vat hebben.

Een korte overstap naar les Humanoïdes Associés mondt uit in het album "Benito Mambo", in 1999, voordat hij, met Andreas als scenarist, bij Delcourt de reeks "Mobilis" begint.

Altijd gespitst op nieuwe ervaringen, zowel verhaal- als tekentechnisch, is hij meteen gewonnen voor een humoristisch project van Denis Lapière en begint in 2001 aan de serie "Oscar" bij Dupuis. Een heel nieuw register, waarin hij in een simpele, levendige en van een komische dynamiek doortrokken stijl verslag doet van de heldendaden en fantasieën van een jongetje dat anders is dan alle andere jongetjes. Dat is een van zijn grootste genoegens: geregeld van techniek veranderen.